Jakimi sposobami są oceniane zawodowe kompetencje pracowników.

przez admin

Rozmaite firmy i przedsiębiorstwa przyjmują zróżnicowane aspekty jeśli chodzi o dokonywanie ocen swoich pracowników. Część z tych kryteriów jest oparta bardziej na sympatiach i relacjach, niż na rzeczywistej weryfikacji umiejętności. Z kolei w innych stosuje się zaawansowane narzędzia, które mają na celu zmierzyć szczegółowo wszystko, co będzie się wiązać z pracą danej osoby. Aktualnie rosnącym…