Rozmaite firmy i przedsiębiorstwa przyjmują zróżnicowane aspekty jeśli chodzi o dokonywanie ocen swoich pracowników. Część z tych kryteriów jest oparta bardziej na sympatiach i relacjach, niż na rzeczywistej weryfikacji umiejętności. Z kolei w innych stosuje się zaawansowane narzędzia, które mają na celu zmierzyć szczegółowo wszystko, co będzie się wiązać z pracą danej osoby.

Aktualnie rosnącym zainteresowaniem cieszą się rozmaite narzędzia do oceniania pracowniczych kompetencji. Stosowane są one przykładowo przy zatrudnianiu nowych pracowników, aby zweryfikować ich przydatność dla firmy, ale oprócz tego w czasie okresowych ocen już pracujących. Do takiej oceny przede wszystkim będzie się brało wiedzę oraz umiejętności, lecz w połączeniu zaangażowaniem i sposobem zachowania.

Pośród sporej grupy metod, które są używane w szczególności się wyróżnia Assessment/Development Center, uznawana aktualnie za najlepszą w tym względzie. Po statystykach można zobaczyć, że skuteczność jej może sięgać nawet 76%, daje to to poziom, do którego wszystkie inne metody nawet się nie zbliżają. Rzecz jasna należy ją w odpowiedni sposób wykorzystać, gdyż jedynie wtedy całość będzie efektywna.

Grupa specjalistów z różnych krajów opracowała w ostatnim czasie dokładne wytyczne, które dotyczą przeprowadzania kompletnego procesu. Wskazują przy tym na kilka istotnych kwestii, jakie należy mieć na uwadze przy przeprowadzaniu pracowniczych ocen, a zaniedbanie których może się przyczynić do nieodpowiednich wniosków.

Po pierwsze bardzo ważną rolę odgrywa tu właściwa analiza stanowiska pracy. Przeprowadzona ona powinna być tak, aby pozwolić na określenie kompetencji oraz wskaźników efektywności. Jest to niezwykle ważny punkt, ponieważ zależały od niego będą późniejsze zadania, które zostaną wręczone pracownikowi.

Ważne jest także wykorzystanie wielu różnych metod, dzięki którym da się wszechstronnie oceniać oraz badać kompetencje. Zrobiona analiza powinna zawierać przynajmniej jeden rodzaj symulacji wiążący się ze wskaźnikami efektywności jeżeli będzie chodzić o dane stanowisko pracy. Pośród stosowanych najczęściej można wymienić odgrywanie roli, prezentacje, dyskusje grupowe oraz koszyk zadań.