Z jakiego powodu coaching nie jest lekiem na wszystkie problemy.

przez admin

Coaching jest ostatnio bardzo popularnym wśród wielu osób stwierdzeniem. W praktyce będzie to pomoc innym osobom w tym, aby mogli oni jeszcze lepiej działać i zdobywali kolejne szczyty umiejętności i możliwości. Coaching nierozerwalnie wiąże się z postacią trenera, rolą którego będzie wsparcie swojego podopiecznego w próbie osiągnięcia określonych celów. Przez ostatnie lata dookoła coachingu wyrosło…