Coaching jest ostatnio bardzo popularnym wśród wielu osób stwierdzeniem. W praktyce będzie to pomoc innym osobom w tym, aby mogli oni jeszcze lepiej działać i zdobywali kolejne szczyty umiejętności i możliwości. Coaching nierozerwalnie wiąże się z postacią trenera, rolą którego będzie wsparcie swojego podopiecznego w próbie osiągnięcia określonych celów.

Przez ostatnie lata dookoła coachingu wyrosło wiele mitów, jakie wynikają z wielu powodów. Część osób w tym widzi lekarstwo na wszystkie kłopoty w zawodowym i osobistym życiu, inni z kolei ulegają modzie, nie zawsze będąc świadomymi, o co w tym tak naprawdę chodzi. W rezultacie może to wszystko doprowadzić do mało realnych oczekiwań, a w efekcie mało przyjemnych rozczarowań.

W wielu przypadkach może być problemem nastawienie, że skoro zatrudniło się już coacha, to może on doprowadzić do oczekiwanych zmian bez większych starań jeśli chodzi o zaangażowanie osoby, którą się opiekuje. A tymczasem sytuacja wygląda nieco odmiennie. Coach ma być osobą, jaka wskazuje cele i będzie motywować do działania, lecz większość pracy i tak powinna wykonać dana osoba.

Kolejnym z problemów będzie uważanie, że samo spotykanie się z coachem, jego osobowość i doświadczenie bardzo szybko dadzą efekty, niejednokrotnie stwierdzenie takie można usłyszeć od kolegów albo przełożonych. A przeważnie po odbyciu kilku sesji okazuje się, że wszelkie zmiany będą wymagać jednak sporej determinacji i ciężkiej pracy, i szybko pojawia się zniechęcenie oraz rozczarowanie.

Rzecz jasna wcale tak nie jest, że coaching ma jedynie ujemne strony i do niczego się nie nadaje, bo tak czy inaczej będzie to metoda która się charakteryzuje naprawdę sporą efektywnością i skutecznością. Wymagać jednak będzie należytego podejścia tak naprawdę od samego początku, problemy biorą się bowiem przeważnie z nie rozumienia do końca tego, na czym praca z coachem ma polegać.

Jeśli ktoś świadomie się decyduje na jakieś większe zmiany w swoim życiu i jest zdecydowany, żeby to wykonać, to obecność coacha z pewnością mu w tym pomoże. Po pierwsze może on wskazywać ścieżkę, jaką warto podążać, aby zmiany, które się zamierza naprawdę poszły w dobrą stronę.