Z jakiego powodu coaching nie będzie lekarstwem na rozwiązanie każdego problemu.

przez admin

Coaching stał się bardzo chętnie używanym wśród wielu osób hasłem. W praktyce będzie to wsparcie innych ludzi w tym, żeby mogli oni jeszcze lepiej działać i zdobywali kolejne szczyty możliwości i umiejętności. Coaching wiąże się nierozerwalnie z osobą trenera, zadaniem którego jest pomaganie swojemu podopiecznemu w uzyskaniu celów, które zostaną zaplanowane. Przez ostatnie lata dookoła…