Pracownicy z niektórych podmiotów przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i w porozumieniu z nami dostarczyli adekwatne zgłoszenia do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Informujemy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Pomorski Fundusz Strukturalny” na Warsztaty Menedżerskie dofinansowanie uzskały opisane poniżej projekty:

 • Program Szkoleniowy dot. Handlowców w przedsiębiorstwie Starachowickie Zakłady Spożywcze
 • Szkolenia z rozwoju efektywności impulsem innowacji.
 • Prototyp modelu zarządzania regułami biznesowymi i technologicznymi
 • eksport czynnikiem ekspansji firmy Dunewood Polska sp. z o.o.
 • nowoczesny system zarządzania środowiskiem pracy i procesami budowlanymi w ekstremalnych warunkach pogodowych
 • sporządzenie harmonogramu dynamizacji importu dla Wamtechnik sp. z o.o.
 • opracowanie i implementacja metodyki produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych
 • sporządzenie i wdrożenie osystemowania B2B w spółce Europejskie Centrum Odszkodowań Marzanna Surowiec
 • sporządzenie i implementacja wzorów użytkowych oraz linii wzorniczej wyrobów pończoszniczych
 • sporządzenie nowej metody doboru parametrów chłodzenia pasma w procedury ciągłego odlewania stali
 • opracowanie oraz wdrożenie produkcyjne nowoczesnych aluminiowych procesów architektonicznych o podwyższonych własnościach izolacyjnych
 • struktura Biznesu i Nauki umożliwiająca zautomatyzowane wyszukiwanie i kojarzenie ze sobą podmiotów biznesu i nauki.
 • platforma elektroniczna narzędziowej wymiany informacji pomiedzy partnerami handlowymi
 • unowocześnienie nowoczesnego zakładu produkcji elementów zawieszeń do samochodów
 • rozszczerzenie oferty produktowej firmy FARMER sp. zo.o.
 • modely i metody interaktywnego dostępu do e-usług, żązasobów przez usługobiorcę za pomocą języka naturalnego
 • utworzenie serwisu gpsfriendly.com- uruchomienie nowej e-usługi w obszarze wymiany drogą elektroniczną cyfrowych informacji (tras turystycznych).
 • uruchomienie nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w spółce Masterprint XL Sp. z o.o.
 • implementacja harmonogramu dynamizacji importu „TUGEB POLBUD” Sp. z o.o.
 • implementacja systemów informatycznych automatyzujących wymianę informacji pomiędzy centralą i partnerami firmy CER MOTOR.
 • wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B w NMG Sp. z o. o. i u jej partnerów
 • wypracowanie inteligentnego serwisu cyfrowego dotyczącego ogłoszeń związanych z wynajmem lokali mieszkalnych
 • zbudowanie inteligentnej wyszukiwarki nieruchomości komercyjnych oraz wirtualnego rozwiązania do wyceny nieruchomości komercyjnych
 • zbudowanie elektronicznego Serwisu Automatycznych Rezerwacji Usług Turystycznych oraz procesu Planowania i Organizacji Podróży Turystycznych
 • zbudowanie mobilnego serwisu wspomagającego odnajdywanie osób zagubionych oraz zagrożonych utratą zdrowia lub życia.

  Tagi: szkolenia unijne, szkolenie pracowników