Informacja – weryfikacja – Szkolenie Trenerskie


Niniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla klientów w module „Akademia Wykładowców HR:

Rolą szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych zespołu jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a w drugiej części zadania zorganizowanie dla niej warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych problemów.

Hotel. Zapraszamy tutaj: Ośrodek Klimczok. Zapewniamy dwuosobowe pokoje w tym hotelu.

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Marketing partyzancki, czyli jak małym kosztem wedrzeć się w umysł klienta
 • Standaryzacja pracy
 • Efektywność osobista zasady i metody organizacji czasu własnej pracy
 • Szkolenie Coaching. Szkolenie Zarządzanie w stylu Coachingowym


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • W RACIBORZU”
 • MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE
 • W MIELCU”
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW PRAKTYKÓW
 • STOWARZYSZENIE MOŻESZ OSIĄGNĄĆ WIĘCEJ „MOW”
 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ GOSPEL
 • STOWARZYSZENIE CENTRUM OCHOTNIKÓW CIERPIENIA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-EDUKACYJNE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W JAŚLE
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SPORTOWIEC” Z SIEDZIBĄ PRZY GIMNAZJUM NR 4 W PILE
 • SOSNOWCU – KAZIMIERZU”
 • STOWARZYSZENIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO „OCALMY”
 • STOWARZYSZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ DLA NAJUBOŻSZYCH
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W KARTUZACH
 • FUNDACJA OBRONY PRAW ZWIERZĄT „ANACONDA”