Gry menedżerskie w naszym projekcie dla technologów będą opierały się na poniższym materiale teoretycznym.
Bardzo prosimy słuchaczy prowadzonych przez naszą organizację kursów i symulacji menedżerskich w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeczytanie poniższych książek na szkolenie Symulacje Menedżerskie W Przemyśle.
Zwracamy uwagę przy tym, iż dobrana przez naszych trenerów lista zawiera lektury wykraczające poza podstawową wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie fabuły tworzonych przez Naszych Uczestników symulacji.

 • Szkolenie Zachowań Menedżerskich w Konkurencyjnej Jednostce Biznesowej, Dawid Stefanowicz
 • Szkolenia Techniczne, Teresa Aldowska
 • Napędy pneumatyczne
 • Encyklopedia świat w przekroju 1975
 • Podstawy Elektrotechniki cz2
 • Gry integracyjne – fundamenty teoretyczne
 • Eksploatacja konserwacja i naprawy instalacji sanitarnych
 • Zagadnienia pełzania i plastyczności
 • Słownik ortografii
 • Pole i moment w silnikach elektrycznych małej mocy
 • Utrzymanie dróg i ulic w okresie zimowym
 • Konstrukcja maszyn elektrycznych
 • Patentowanie wynalazków
 • Optymalizacja procesów obróbki skraw. z zast .maszyn
 • Podstawy ochrony przeciwpożarowej w przemyśle
 • Diagnostyka urządzeń mechanicznych – Ekspoatacja
 • Leksykon dla mechaników
 • Systemy telekomunikacyjne analogowe i cyfrowe
 • Doskonalenie organizacji pracy
 • Rybactwo jeziorowe i rzeczne
 • Akumulator w moim samochodzie
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
 • Przewodnik po ZX SPECTRUM.
 • Ochrona informacji komputerowych
 • Mikrokomputer MERITUM
 • Wszystko o warzywach
 • IDL Biblioteka do Clippera 88
 • Zastosowanie rachunku kosztów w ekonomice projektowania architektonicznego i uro
 • 1 + 1 = 10. Vademecum komputera
 • Oznaczanie anionów
 • Słownik skrótów
 • Pzegląd technologii i konstrukcji
 • Teoria i projektowanie światłowodów. Wyd.I. 248str.,23cm.
 • Innowacja i przedsiębiorczość.Praktyka izasady 285str,20cm
 • Chemia ogólna Wyd VIII 616s,24cm
 • Rusunek techniczny Podręcznik dla techn.Wyd.XXIII 296 str., 24 cm
 • Pomiary cieplne Cz.I Podstawowe pomiary cieplne 376 str., 24 cm
 • Bazy danych 163 str., 24 cm
 • Teoria ekonomii Ujęcie retrospektywne 737 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • CorelDRAW pakiet graficzny 446 str., 19 cm
 • Systemy mikroprocesorowe w automatyce napędu elektrycznego Wyd II 183s 20cm
 • Prawo handlowe – zarys wykładu 512 str., 24 cm
 • Zobowiązania – zakres wykładu Wyd.VI 466 str., 24 cm
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Polimery konstrukcyjne Wprowadzenie do technologii i stosowania 264 str,24 cm
 • Ekologia wód śródlądowych 390 str,24 cm
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz 2 wyd 2 zm.
 • Prawo wykroczeń Wyd.II 418 str, 24 cm
 • Instalacje elektryczne 366 str, 24 cm
 • Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach 20 cm
 • Prawo administracyjne 597 str, 24 cm
 • Chemia ogólna Wyd.X 616 str, 24 cm
 • Księga przysłów 495 str, 24 cm
 • Matematyka konkretna Wyd.II 718 str, 24 cm
 • Wstęp do bankowości 107 str, 24 cm
 • Technika wysokich napięć 346 str, 24 cm
 • Machiavelli i zarządzanie 243s 20cm
 • Leksykon magazyniera 418s 23cm
 • Zarządzanie z przyszłością 231 str, 20 cm
 • AutoCAD 2000iPL/EN MechanicalDesktop 5PL/5. 2000 str, 24 cm
 • Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska. 461s 24cm
 • Wprowadzenie do prawa dla ekonomistów 429 str, 24 cm
 • Leksykon zarządzania finansami ze słownikiem polsko-angielskim i angielsko-polskim 210 str, 21 cm