Coaching stał się bardzo chętnie używanym wśród wielu osób hasłem. W praktyce będzie to wsparcie innych ludzi w tym, żeby mogli oni jeszcze lepiej działać i zdobywali kolejne szczyty możliwości i umiejętności. Coaching wiąże się nierozerwalnie z osobą trenera, zadaniem którego jest pomaganie swojemu podopiecznemu w uzyskaniu celów, które zostaną zaplanowane.

Przez ostatnie lata dookoła coachingu pojawiło się wiele mitów, które wynikają z wielu powodów. Część osób widzi w tym panaceum na każdy problem w życiu zawodowym i osobistym, inni z kolei kierują się modą, nie zawsze będąc świadomymi, na czym polega coaching. Ostatecznie może to wszystko doprowadzić do mało realnych oczekiwań, a później przykrych rozczarowań.

Wielokrotnie problem na przykład stanowi postawa, że jeżeli się już zatrudniło coacha, to będzie on mógł doprowadzić do oczekiwanej zmiany bez jakiegokolwiek wysiłku ze strony osoby, którą się opiekuje. A jednak sytuacja wygląda nieco odmiennie. Coach ma być osobą, jaka pokaże kierunek i motywuje do tego, żeby działać, lecz większość pracy i tak powinna zrobić konkretna osoba.

Następnym problemem będzie uważanie, że sama obecność coacha, jego osobowość i doświadczenie bardzo szybko dadzą efekty, niejednokrotnie stwierdzenie takie będzie się słyszało od przełożonych czy kolegów. Tymczasem po paru sesjach będzie się okazywało, że wszelkie zmiany będą wymagać mimo wszystko dużego zdeterminowania i pracy własnej, i szybko pojawia się zniechęcenie i rozczarowanie.

Rzecz jasna nie jest tak, że coaching ma same wady i nie zdaje egzaminu, bo mimo wszystko jest to technika cechująca się dużą skutecznością i efektywnością. Wymagać jednak będzie odpowiedniego podejścia już od samego początku, problemy biorą się bowiem przeważnie z zupełnego niezrozumienia tego, na czym praca z coachem ma polegać.

Jeżeli ktoś świadomie będzie się decydował na dokonanie jakiś zmian w życiu, które prowadzi i jest zdeterminowany, żeby to zrobić, to osoba coacha może mu w tym bardzo pomóc. Po pierwsze może on wskazywać drogę, jaką należy iść, aby zmiany, które się zamierza faktycznie poszły w odpowiednią stronę.