Powiadomienie – zadania końcowe – Kurs Coachów



W tym miejscu publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Szkoła Instruktorów Interpersonalnych:

Rolą szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych załogi jednej z przedstawionych tutaj jednostek niepublicznych i fundacji, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla tej jednostki kursu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj tematów.

Podstawowym elementem pracy będzie moduł szkolenia sprzedażowe

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU RÓWNIEŻ TE TEMATY SZKOLENIA:

 • marketing usług rynku pracy
 • Zintegrowane planowanie w przedsiębiorstwie
 • Sztuka przewodzenia i prowadzenia zebrań
 • Zamykanie sprzedaży. Domykanie klienta. Metody zwiększenia skuteczności sprzedaży


  BAZA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • „POROZUMIENIE ZIEMI KRASNOSTAWSKIEJ” Z SIEDZIBĄ W KRASNYMSTAWIE
 • WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RODZINA – RODZINIE”
 • STOWARZYSZENIE ZABYTKOWEJ KOPALNI „IGNACY” Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
 • STOWARZYSZENIE SOS DLA TRZEŹWOŚCI
 • KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU – ODDZIAŁ TERENOWY W STALOWEJ WOLI
 • SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 56 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W CZĘSTOCHOWIE
 • FORUM OBYWATELSKIE ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ
 • BESKIDZKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE „BTN”
 • FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI „OTWARTE DRZWI”
 • STOWARZYSZENIE „RADZYMIŃSKIE FORUM”
 • STOWARZYSZENIE „OLIGOS” NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 • STOWARZYSZENIE KULTURALNE „POKOLENIA”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI I ZWIERZĄT – „FARMA JEDNOROŻEC”