Uczestnicy ze współpracujących z nami stale przedsiębiorstw aplikowali o granty i współpracując z naszymi konsultantami dostarczyli wymagane dokumenty do stosownych agencji zarządzających dotacjami.
Informujemy że w ramach pogramu unijnego „Łódzki Fundusz Regionalny” na dwudniowe Szkolenia Zarządzanie Projektem pomoc nabywają wymienione tutaj projekty:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Asystentek w spółce Wieńczycki Production
 • Szkolenie kształtowania kultury organizacyjnej impulsem innowacji.
 • cyfrowy proces Zarządzania Tłumaczeniami (ESZT) w przedsiębiorstwie.
 • „Zintegrowni z e-społeczeństwem – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Biała Podlaska”
 • nowoczesna linia do produkcji soczewek
 • innowacyjny lek wykorzystujący technologię siRNA stosowany w terapii chorób nowotworowych wykazujących ekspresję WNT2.
 • sporządzenie procedury utylizacji odpadów wykorzystującej wodę w stanie nadkrytycznym
 • opracowanie i implementacja innowacyjnych metodyki wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn
 • sporządzenie i wdrożenie metodologii planowania analogowych układów scalonych mało wrażliwych na
 • opracowanie i uruchomienie wzorów użytkowych szansą ekspansji firmy Beverlo Polska.
 • opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnego produktu – systemu rejestracji i analizy sygnalizacji w sieciach GSM oraz UMTS na styku A-bis/Iub (PKWiU 26.30)
 • opracowanie prototypu i wdrożenie do seryjnej produkcji samolotu ultralekkiego.
 • koncepcja informatyczna TEWI
 • struktura intrenetowa e-rekrutacja.pl: zautomatyzowany, dostępny, proces rekrutacji aktywnie wspomagający osoby poszukujące pracy czasowej i stałej.
 • opracowanie Wnioskodawcy do sprzedaży usług budowlanych i remontowych za granicą.
 • system rejestrowania i archiwizacji korespondencji elektronicznej AkenSQL firmy COMPOL II
 • opracowanie innowacyjnego Centrum Badawczo – Diagnostycznego chorób oczu
 • utworzenie nowoczesnego centrum usług wspólnych dla branży budowlanej i nieruchomości
 • wdrożenie innowacyjnego procesu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w spółce PECET
 • wdrożenie koncepcji ekspansji importu AKO S.A. z Bydgoszczy
 • uruchomienie systemÓW B2B WSPIERAJĄCYCH PROCESY ZARZĄDZANIA PRACOWNIKIEM W OBSZARZE BIZNESOWYM (ZARZĄDZANIE STANDARDAMI I FORMALNYM OBIEGIEM DOKUMENTÓW)
 • uruchomienie metodyki produkcji nowoczesnych zagłówków aktywnych stosowanych w samochodach osobowych
 • zbudowanie nowoczesnego portalu umożliwiającego oszacowanie energochłonności budynków wraz ze wskazaniem optymalizacji.
 • stworzenie inteligentnej wyszukiwarki znajdz-dotacje.pl z funkcją doradcy i bazą firm konsultingowych w zakresie dotacji unijnych
 • wypracowanie elektronicznego serwisu bazy wiedzy i doradczo-konsultingowego.
 • wypracowanie zdalnego serwisu umożliwiającego graficzne prezentowanie na mapie przebytych tras poprzez wgrywanie rejestrów z urządzeń GPS

  Tagi: szkolenia dofinansowane, szkolenie menedżerów