W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr AKR/33 3 5 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania środków z Szwajcarskiego Priorytetu Oświatowego

Porządek debata podczas spotkania przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Analiza jakości implementacji założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele NaSzkolenia Biznesowe
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się – analiza potecjału w kontekście realizacji zasady ,,good governance”
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • Produkcja materaców
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Działalność taksówek osobowych
 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: skierniewicki oraz drawski

  Upoważnieni beneficjenci to: „JURAND” Browary Warmińsko-Mazurskie Sp. z o.o., IZOPOL S.A. – seria B, Walcownia Metali „Łabędy” S.A., KOB-MAR Marek Kobiella, Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe „TELE-PIAST” , ZETO S.A. , BERICAP POLSKA Sp. z o.o., Firma ZEGAR Wojciech Dzikowski i Alicja Zyder Sp. J., IKER Sp. z o.o., LEARNCOM , Profit Group Sp. z o.o., Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „3D” , Eko Hybres , Hand-Prod Sp. z o.o., Drukarnia „A – Z Color” Andrzej Zecer

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.