Potwierdzamy że w ramach pogramu europejskiego „Wielkopolski Fundusz Strukturalny” na dwudniowe KonferencjeZ Zarządzania Czasem środki dostały poniższe projekty:

 • Projekt Szkolenia Grafików Komputerowych w firmie Ultrahut
 • Warsztaty Szkoleniowe z zarządzania firmą odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • przygotowanie firmy AWA do dynamizacji działalności importowej poprzez sporządzenie PRE
 • import źródłem sukcesu firmy EKO-TECHMOT Miśkiewicz S.J.
 • zoptymalizowana technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych
 • nowoczesny dodatek paszowy zapobiegający salmonellozie u zwierząt hodowlanych (PKWiU 72.11.11.0).
 • opracowanie i implementacja programu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego PKWiU 31.62.11-57.29
 • opracowanie i uruchomienie osystemowania procesów narzędziowej inspekcji wizyjnej (58.29.29.0)
 • sporządzenie i implementacja przemysłowych zastosowań innowacyjnych metodyki laserowych
 • opracowanie nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu w skali przemysłowej
 • opracowanie oraz uruchomienie produkcyjne nowoczesnych aluminiowych projektów architektonicznych o podwyższonych własnościach izolacyjnych
 • koncepcja B2B szansą intensyfikacji F.P.H. POŁONINY Tomasz Bocheński.
 • koncepcja Usług Stanu Cywilnego PLUSC dla obsługi zdarzeń życiowych
 • reorganizacja przedsiębiorstwa oraz implementacja innowacyjnych metodyki produkcji zabawek w TREFL S.A.
 • system informatyczny wspomagający zarządzanie regułami biznesowymi klasy BRMS
 • model wspomagania wytwarzania narzędzi zorientowany na szybką realizację zamówień
 • wdrożenie i wprowadzenie na rynek elektronicznych usług dotyczących tematyki kosmetycznej i zarządzania sobą w czasie.
 • opracowanie serwisu Rabateo.com – implementacja nowej nowoczesnej usługi w obszarze programów rabatowo – lojalnościowych.
 • wdrożenie nowoczesnego teleinformatycznego procesu wymiany rejestrów umożliwiającego unowocześnienie współpracy w tym w ramach e-usług
 • wdrożenie harmonogramu dynamizacji importu w przedsiębiorstwie Extrem Sp. z o.o.
 • implementacja automatyzacji procesów biznesowych z partnerami handlowymi Splast sp.z.o.o. poprzez platformę B2B
 • wdrożenie nowoczesnej metodyki budowy i eksploatacji telemetrycznych pojazdów szynowych
 • zbudowanie interaktywnej platformy dystrybucji oraz wymiany materiałów video
 • wypracowanie zdalnego serwisu do handlu treściami cyfrowymi (foto, video, audio, opracowania dziennikarskie)
 • zbudowanie cyfrowego serwisu świadczącego w pełni zautomatyzowane usługi pośrednictwa finansowego w zakresie pożyczek gotówkowych.

  Tagi: szkolenia z dotacją, szkolenie handlowców