W związku z finalizacją działania funduszowego nr USH/44 5 3 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania wsparcia z Amerykańskiego Priorytetu Wyrównawczego

Program dyskusja podczas warsztatu zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Efektywne wdrożenie Narodowej Strategii Spójności poprzez lepszą współpracę środowisk naukowych i biznesu
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Audyt efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel NaSzkolenia Wyjazdowe
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w poniższych dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: radziejowski oraz braniewski

  Upoważnieni beneficjenci to: CRAK – KOFFE S.A., Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL S.A., Fabryka Narzędzi Skrawających „FENES” S.A., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA-MAŁOPOLSKA sp. z o.o., GIM-SAT S.C. , „Ostróda Yacht” , ABARTA , EURIST.EU , Jagiellońskie Centrum Innowacji , Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Pulsar Mobile Sp. z o.o., ZEROLIMITU.PL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, BAUTECH Sp. z o. o , NOVA – STAL Sp. z o.o., USŁUGI BUDOWLANO-ANTYKOROZYJNE BUDROKOR ALABRUDZIŃSKI ANDRZEJ

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.