Gry symulacyjne w naszym programie dla kierowników produkcji będą sformułowane na przedstawionym tutaj materiale uzupełniającym.
Bardzo prosimy uczestników realizowanych u nas treningów i gier strategicznych dla kierowników produkcji o przeglądnięcie wymienionych poniżej lektur w ramach warsztatu Symulacje .
Zwracamy uwagę jednocześnie, iż przedstawiona tu baza zawiera tytuły wykraczające poza podstawową wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii fabuły opracowaywanych przez Państwa gier.

 • Budowanie Cech Przywódczych w Konkurencyjnej Instytucji, Tadeusz Stanisławski
 • Szkolenia Projektowe, Łucja Dudeń
 • Gospodarka wodna i ściekowa w zakładach przemysłowych.
 • Praktyka regulacji.Podstawy,analiza,projekt
 • Fundamenty Elektrotechniki cz1
 • Gry na szkoleniach – fundamenty teoretyczne
 • Kondensacja pary wodnej w dyszy De Lawela.
 • Melioracje terenów miejskich i przemysłowych
 • Gospodarka elektroenergetyczna w przemysle
 • Geometria dla ZSzZ część II
 • Gospodarowanie materiałami w działalności remontowej
 • Aparatura paliwowa.Przewodnik silników wysokoprężnych
 • Projektowanie dokumentacji systemów przetwarzania danych
 • Elektryczne elementy automatyki
 • Elementy biochemii
 • Fundamenty prawne BHP
 • Technologia elementów optycznych
 • Obliczanie oświetlenia ogólnego wnętrz
 • Rachunkowość nie jest trudna
 • Terenowe urządzenie rekreacyjne dla dzieci
 • Zarys prawa administracyjnego
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.I
 • Kulisy kroju i szycia.
 • Wytrzymałość materiałów w zadaniach.
 • Elektrotechnika teoretyczna analiza i synteza elek.obw.niel
 • Rozszerzony PL/IiJCL w systemie OS/RIAD
 • Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem t3
 • Zbiór zadań t.2
 • Turbo Pascal 5,5
 • Aldus. Photos Styler do Windows
 • Podręczny słownik angielsko-polski.
 • ChiWriter wersja 4.10. 240str.,23cm.
 • Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania.Wyd.II rozszerzone. 287str.20cm.
 • Fizyka sportu 334 str., 24 cm
 • Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski Wyd. VIII 881 str., 24 cm
 • EXCEL 3.0 – do Windows 3.0 Przewodnik użytkownika 234 str., 23 cm
 • MS DOS 6.2 System operacyjny 162s 20cm
 • UNIX System operacyjny dla początkujących i zaawansowanych 202 str., 23 cm
 • Zbiór zadań z fizyki T.1 Wyd.VIII Dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia 432 str., 20 cm
 • Gry transportowe – fundamenty praktyczne
 • Tablice matematyczne,fizyczne,chemiczne i astronomiczne 191 str., 21 cm
 • Excel 5 for Windows 188 str., 24 cm
 • DOS dla opornych w.6.2 Wyd.II 401 str., 24 cm
 • Finanse przedsiębiorstwa 165s 20cm
 • Bezmiar matematycznej wyobrażni 294s 22cm
 • Marketing analiza planowanie wdrażanie 743 str,26 cm
 • Układy cyfrowe Podręcznik dla technikum 332 str, 24 cm
 • Kodeks cywilny z komentarzem Księga trzecia zobowiązania/część szczególna/ tekst księgi czwartej 495 str,20 cm
 • Ustawa o zobowiązaniach podatkowych z komentarzem Wyd.II 368 str, 21 cm
 • Chemia środowiska 308 str, 20 cm
 • Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
 • Fundamenty marketingu Wyd.III 436 str, 20 cm
 • Podręcznik prawa międzynarodowego
 • Zarządzanie finansowe Teoria i praktyka t2
 • Układy elektroniczne cz.1 Układy analogowe liniowe Wyd.3 467 str, 24 cm
 • FrontPage 2000 wersja polska Krok po kroku +CD
 • Elementy prawa dla ekonomistów 292 str, 24 cm
 • Odlewnictwo 502s 24cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.1 510 str, 24 cm
 • Wielka historia świata t.3 600-330 288s 23cm
 • Windows 2000 Vademecum Administratora 496s 20cm
 • Geografia turystyczna świata cz.II 439 str, 24 cm
 • Marketing – punkt zwrotny nowoczesnej firmy 612 str, 24 cm
 • Negocjacje w interesach 343 str, 20 cm