<!–more–>Różnego rodzaju terenowe gry cieszą się coraz większą popularnością wśród mniejszych i większych firm. Kadra zarządzająca widzi bowiem duże zalety, jakie można odnieść organizując coś takiego. Dobrze przeprowadzona gra znacznie może wzmocnić relacje między pracownikami, a poza tym rozszerzyć kompetencje i umiejętności tak przydatne na dużej ilości stanowisk.
<br>
Jakiś czas temu z naprawdę dużym rozmachem zorganizowano przez znaną firmę farmaceutyczną gra szkoleniowa dla pracowników, którą wiele osób uznało za największą w Polsce. Brali w niej bowiem udział w zasadzie wszyscy pracownicy firmy, co dało w rezultacie około 450 uczestników. Oprócz tego całość była pod opieką prawie czterdziestu trenerów, jacy byli odpowiedzialni za zajęcia z poszczególnymi grupami.
<br>
Pewną część z tego trenerskiego zespołu stanowiły osoby z firmy wszystko organizującej, ale większość kadra zatrudniona w firmie farmaceutycznej. Przybyli oni dzień wcześniej do hotelu, w którym wszystko się odbywało, i przeszli tam odpowiednie przeszkolenie. Dzięki temu bez większych problemów dali sobie radę z pracą z poszczególnymi grupami.
<br>
Jednym z ważniejszych trenerów był sam Prezes koncernu, który na co dzień jest doświadczonym alpinistą. Wykorzystał on swoją pasję i zainteresowania do tego, żeby w oparciu o górską wyprawę dostarczyć słuchaczom wiele interesującej wiedzy w zakresie zarządzania zespołem ludzi, rozwiązywania sporów i motywacji. Tym samym nawiązał on do tematyki zespołowej pracy, tak przydatnej w każdej firmie.
<br>
W czasie organizowanej gry uczestnicy zostali podzieleni na 25 grup, które przez przez kilkanaście godzin realizowały wyznaczony plan. Najważniejszy element wspomnianej gry stanowiły półgodzinne eksperymenty społeczne, to znaczy niestandardowe, wymagające nieszablonowego podejścia zadania, w jakich członkowie zespołów wykazać się musie zaufaniem, kreatywnością i zaufaniem.
<br>
Eksperymenty kończyły się przekazaniem drużynie specjalnych kart problemowych, z jakimi ta miała się dokładnie zapoznać. Podczas analizy tych kart tak naprawdę uczestnicy weryfikowali własne poczynania przez pryzmat pięciu podstawowych kompetencji, co pozwoliło im się odnieść do pracy, którą codziennie wykonują.