Potwierdzamy że w ramach pogramu dofinansowań „Dolnoslaski Fundusz Społeczny” do następnego etapu przechodzą niżej wymienione aplikacje:

 • stworzenie zdalnego serwisu zautomatyzowanej analizy finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem postaci ratingu siły finansowej – warsztaty miekkie
 • stworzenie mobilnej wyszukiwarki usług tłumaczy, usług szkoleniowych i doradczych “ CzarneNaBialympl – warsztaty zamkniete
 • Wykłady Kreatywne – szkolenia z przywództwa
 • wypracowanie pierwszego w Polsce profesjonalnego portalu dostarczającego kompleksową usługę e-surfpeople dla ludzi nadających na tych samych falach – szkolenia menedżerskie
 • zbudowanie portalu umożliwiającego bezobsługowe świadczenie usługi w postaci e-reklamy – treningi menedżerskie
 • wypracowanie publicznego serwisu do zarządzania treścią stron www “ AdminWEB – szkolenia sprzedażowe
 • stworzenie usługi nawigacji osobistej opierającej się na procedury augmented reality dla użytkowników telefonów komórkowych – treningi ze stresu
 • PKWiU 316211 – szkolenia z zarządzania czasem
 • wzmocnienie efektywności procesów biznesowych poprzez integrację modelów informatycznych KTI Consulting, VADO sc i INFIN – warsztaty handlowe
 • Adseek – nowoczesna metoda monitorowania i archiwizacji kampanii reklamowych w Internecie – szkolenia HR
 • modyfikacja wymiany informacji handlowej pomiędzy przedsiębiorstwem „DAREK” i kontrahentami dla poprawy efektywności dystrybucji i sprzedaży – szkolenia z komunikacji
 • BENCHMARK MANAGER – stworzenie zdalnej platformy do monitorowania i analizy ekspansji przedsiębiorstw – treningi firmowe
 • – szkolenia ze stresu
 • Centrum Nanofotoniki – warsztaty z obslugi klienta
 • Doposażenie Sekcji Badawczo-Rozwojowej Pol-Nil SA – warsztaty z asertywności
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych systemu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka – szkolenia z obslugi klienta
 • Ekspansja importowa Quantum software SA na rynki rozwijające się – szkolenia miekkie