Zawiadamiamy że na studiach Organizacja Szkoleń i Symulacje Eksperymentalne rekomenduje się prezentowane na niniejszej liście tezy do egzaminu:

  • gra słownikowa : „Współczesne role kobiece kreowane w miesięcznikach „Poradnik Domowy” i „Twój Styl”” oraz „Styk wielu kultur jako atrakcja turystyczna Turcji”
  • gra strategiczna : „Cenzura i ludzie cenzury w PRL-u. Struktura i działalność urzędów cenzorskich w latach 1965-1972” i „Język mediów na przykladzie wyborów prezydenckich 2005”
  • zabawa językowa – „Badanie generacji supercontinuum w ocenianych światłowodach krzemionkowych” i Planszowe Symulacje Biznesowe oraz „Serwisy internetowe Wielkopolskich Organizacji Pożytku Publicznego – Kontrola treści i funkcjonalności”
  • zabawa zespołowa – „Zakonnik Dusana w świetle aktów prawnych Macedonii, Polski i Unii Europejskiej” oraz „Leśmianowski byt i niebyt: kontekst myśli filozoficznych XIX i XX w. (F. W. J. Schelling, W. Sołowjow, T. De Chardin, A schweitzer, M McLuhan)”
  • gra komunikacyjna – „Obraz Albanii w dzielach Ismaile Kadare – próba nawiązania dialogu ze światem” oraz „Komedia w średniowieczu”
  • zabawa edukacyjna – „Literackie i filmowe obrazy miłości w sieci” i „Tożsamość jednostki w dobie globalizacji i cyberkultury”
  • symulacja menedżerska – „Komunikacja w rodzinie między matką a córką” oraz „Komunikacja międzyludzka ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej”
  • symulacja słownikowa : „Portret współczesnej kobiety w miesięczniku „Twój Styl” – studium porównawcze na podstawie dostępnych egzemplarzy z lat 1994-2010” oraz „Polska, a Bułgaria i Macedonia. Wizerunek Bułgarii i Macedonii w polskich mediach”
  • zabawa językowa – „Rozwój sztuki filmowej w „złotej erze” filmu niemieckiego na przykladzie filmu Roberta Wiene „Gabinet doktora Caligari” ” oraz „Wizerunek współczesnego kina kung fu. Na modelu filmów z Brucem Lee, Jackiem Chanem i Jetem Li”