W związku z finalizacją programu nr CEP/23 3 1 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Wyrównawczego

Agenda debata podczas warsztatu obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Ocena skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele na Wyjazdy integracyjne w Jurze
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • CRZL”
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Program zostany omówiony pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Leasing finansowy
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: grudziądzki oraz rybnicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakład Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A., Instal Katowice S.A. , LEGRAND POLSKA Sp. z o.o., Kamed-Serwis, Stowarzyszenie „TV-SAT” os. „Krakowska Południe”, INTERLANDIA Sp. z o.o. , Agencja Nasienna Sp. z o.o., Dorota Mroczkowska Nord Star, Jurajska Spółdzielnia Pracy, Mepi.pl , PROMO-Z JACEK PALUZ, TRENDIT , Gracomm Przedsiębiorstwo Handlowe Małgorzata Kręźlewicz-Babieczko, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Henryk Zielonka

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.