Ponizszym odwiedzającym nasze strony internetowe gorąco składamy wyrazy wdzięczności (i przesyłamy wymienione poniżej prezenty) za włożony wysiłek na wzięcie udziału w sondażu online, który przeprowadzali nasi instruktorzy Roman Fijewski, Ziemowit Jałoszyński, Karol Lasocki i Aureliusz Podgórski na spotkaniu Bieszczadzkie Malarskie Wyjazdy Firmowe

  • Natalian Górski, Inżynier budownictwa , Mściwojów, przyznajemy rabat na panel moderowany „Czego ludzie się boją?” lub event motywacyjny oraz wydawnictwo „Kontrowersyjne grupy kultowe i sekty”
  • Andrzej Gnot, Inwentaryzator , Bochnia, przesyłamy bezpłatny voucher na szkolenie „zarządzanie zespołem telemarketerów” lub szkolenie integracyjne i książkę „Ukraina wobec Rosji. Studium zależności”
  • Barnaba Chudziński, Nawigator, Pińczów, przyznajemy darmowy wstęp na wykład „Czego ludzie się boją?” lub wyjazd team building a ponadto publikację „Prace Instytutu Elektropodstawowe narzędzia, zeszyt 260”
  • Jerzy Pardecki, Rzecznik patentowy, Sieniawa, wygrywa bilet na warsztat zamknięty „ wewnętrzna siła i poaktywność jako czynniki warunkujące inicjatywę w działaniu.” lub wyjazd team building oraz wydawnictwo „Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych”
  • Dionizy Żądło, Laborant sekcyjny, Pęczniew, przyznajemy darmowy wstęp na wykład „segmentacja i profilowanie pomocy dla klientów ” lub wyjazd integracyjny plus publikację „Od samoakceptacji do aktywności? Postawy wobec własnej niepełnosprawności a aktywność zawodowa”
  • Piotr Kasperczyk, Archiwista , Morawica, otrzymuje kupon na panel moderowany „praktykaograniczeń – zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych” lub wybraną naszą grę szkoleniową i książkę „Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce”
  • Wiliam Kaczorowski, Metaloplastyk, Pokój, dostaje od nas zaproszenie na panel dyskusyjny „ kierowanie projektami na poziomie strategicznym” lub szkolenie team building a ponadto wydawnictwo „Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym”