Zawiadamiamy iż na kursie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Integracyjne akceptujemy tu przedstawione publikacje do zaliczenia:

  • gra językowa – „Duch jako element historii i psychiki narodu niemieckiego w twórczości Tomasza Manna” oraz „Człowiek w reklamie – aspekty marketingowe, psychologiczne, społeczne i prawne”
  • zabawa menedżerska – „Inkwizycja- historia, metody dzialania, ofiary” oraz „Echa powstania listopadowego w literaturze polskiej (na przykladzie „Kordiana” J. Słowackiego i „Nocy listopadowej” S. Wyspiańskiego)”
  • gra językowa – „Filmowym szlakiem po Lombardii” i Symulacje W Przemyśle i „Laserowo-plazmowe źródło miękkiego promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu o regulowanym zakresie emisji ”
  • gra strategiczna : „Od portretu do ikony. Początki sztuki sakralnej” i „Laserowo-plazmowe źródło miękkiego promieniowania rentgenowskiego i skrajnego nadfioletu o regulowanym zakresie emisji ”
  • symulacja kreatywna – „Mowa pochwalna na cześć świętych Cyryla i Metodego o. Piotra Semeneki” i „Możliwości wykorzystania energii wiatrowej w Polsce”
  • gra menedżerska – „Stereotypy polsko-hiszpańskie” i „Turystyka regionalna w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim”
  • zabawa komunikacyjna : „Klasztory prawosławne w Polsce” oraz „Wizerunek Europy Środkowo-wschodniej w esejach Andrzeja Stasiuka „Jadąc do Babadaj” i „Dojczlid””
  • symulacja kreatywna : „Wikipedia jako „rzetelne” źrodło informacji” oraz „W syberyjskim piekle studium człowieka”
  • zabawa językowa : „Kultura i etniczna sytuacja na Bukowinie od 1775 roku do dnia dzisiejszego” oraz „Spojrzenie Europejek na Afrykę”