Ranking zgłoszonych wnioskodawców w ramach subwencji Islandziego Grantu Kapitałowego:

  • 8/Z/PODKARPACKIE-, wprowadzenie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej w ramach rozszerzenia działalności akredytowanego laboratorium wzorcującego., ZAKŁAD POMIAROWO-BADAWCZY ENERGETYKI „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, . Dla tego zgłoszenia przyznano finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Jacek Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Akademia przygoda
  • E2/F/KUJAWSKO POMORSKIE-, Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych do produkcji produktów foliowych oraz recyklingu tworzyw sztucznych. , Mieczysław Gleba Gleba Trading Machinery, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subsydia na gry decyzyjne. Zalecane w tym projekcie szkolenia interpersonalne najlepiej zrealizuje Progress Project – ma sprawdzone referecje.
  • -GD7/I/PODLASKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie technologii Fusion Coating., HUBERTUS DESIGN Sp. z o.o., Dla tego wniosku zaakceptowano finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Kudła. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie GFKM
  • E2/R/ZACHODNIOPOMORSKIE-, macierzowe przeorganzowanie medycyny integracyjnej poprzez uruchomienie innowacyjnych usług w obszarze medycyny , Małgorzata Molenda Qimed. com, Dla tego aplikacji przyznano subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener HR: Jacek Batko. Zalecane w instytucie Profess
  • AG6/U/POMORSKIE-, Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez rozbudowę parku maszyzautomatyzowanego firmy STANPLAST, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „STAN-PLAST” SPÓŁKA CYWILNA TOMASZ STASIŁA, DAMIAN JĘDRUSZCZAK, Dla tego wniosku ogłoszono subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Andrzej Kudła. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Berndson
  • 8/Z/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, skoordynowane uruchomienie innowacyjnych usług szkoleniowych w zakresie rozwoju oprogramowania systemów automatyki i robotyki w trybach wirtualnym i rzeczywistym do oferty szkoleniowej , EMT-SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku ogłoszono subwencję na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Zbigniew Skała. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Certes
  • 0/N/OPOLSKIE-, skoordynowane uruchomienie na rynek innowacyjnego produktu w postaci indywidualnie modyfikowanego ubioru do prac w zimnym środowisku będącego wynikiem projektu wynalazczego z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym., PRACOWNIA SPRZĘTU ALPINISTYCZNEGO MAŁACHOWSKI S.C. Adam Małachowski, Danuta Małachowska, Dla tego wniosku zaakceptowano dofinansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Skała. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Akademia przygoda
  • D1/M/POMORSKIE-, przystosowanie do potrzeb na rynek produktów dopasowanych i spersonalizowanych dla zwiększenia ergonomii życia codziennego i wydajności pracy oraz optymalizacji chwytaków, szablonów, mocowań itp. w procesach przemysłowych a także tworzenia niestandardowych części zamiennych i ulepszeń., ALFAFIBER SP. Z O.O., Dla tego projektu zatwierdzono dotację na gry strategiczne. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Kudła. Zalecane szkolenia w spółce Brainstorm
  • 7/H/ŚLĄSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie produkcji innowacyjnych prefabrykatów budowlanych o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych dla branży budownictwa drogowego poprzez modernizację i automatyzację procesów produkcji., ZAKŁAD PREFABRYKACJI BUDOWLANYCH „KOBET” HENRYK KOGUT, Dla tego aplikacji zaakceptowano subwencję na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Andrzej Nęcki. Zalecane szkolenia w spółce Certes