Ogłaszamy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Gry Integracyjne polecamy tu przedstawione tematy do egzaminu:

  • zabawa decyzyjna – „Znaczenie Federacji na Rzecz Kobiet w walce o uprawnienie płci” oraz „Problematyka społeczna w powieściach antyutopijnych G. Orwella, A Huxlega i E Zamiatina”
  • zabawa lingwistyczna : „Uwagi o godności ludzkiej w oparciu o prasę polską po 1989 roku na studium przypadku tabloidów ” oraz „Motyw diabła w „Mistrzu i Małgorzacie” Michała Bułhakowa”
  • zabawa słownikowa – „Perspektywy rozwoju enoturystyki w okolicy Małopolskiego Przełomu Wisły” i Społeczne Symulacje Biznesowe i „Znaczenie przyjaźni w powieściach Katarzyny Grocholi”
  • gra biznesowa : „Edukacja wielokulturowa w przedszkolu. Przykład Przedszkola nr 5 Mali Przyrodnicy w Gnieźnie” i „Wpływ teologii pozytywno-kontrowersyjnej na twórczość Piotra Skargi”
  • gra kreatywna : „Szlak Piastowski w internecie” oraz „Tyranie w Grecji”
  • zabawa lingwistyczna – „Wizerunek artysty w powieściach Ignacego Witkiewicza” i „Media i terroryzm wzajemne relacje i zależności”
  • zabawa menedżerska : „Strategia kłamstwa – zastosowanie w miejscu pracy” i „Gry komputerowe ich środowisko, wybrane aspekty pozatechniczne i odbiorczy”
  • gra biznesowa – „Ekstremalne temperatury powietrza w Polsce południowo-wschodniej w latach 2006-2013” i „Feminizm i proza kościelna w dwudziestoleciu międzywojennym”
  • zabawa biznesowa : „Polacy i Ukraińcy na terenie Warmii i Mazur” i „Problematyka społeczna w powieściach antyutopijnych G. Orwella, A. Huxleya i E. Zamiatina”