Zestawienie zarekomendowanych do drugiego etapu wnioskodawców w ramach subwencji Fińskiego Grantu Kapitał Ludzki:

  • 3/N/POMORSKIE-, Zakup linii produkcyjnej do obróbki kamienia wraz z zagospodarowaniem odpadów poprodukcyjnych , „MARMUR” ZAKŁAD BETONIARSKO-KAMIENIARSKI EDMUND DULEMBA, Dla tego aplikacji przyznano środki na gry strategiczne. Zalecane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje Schenk Institute .
  • 5/T/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Innowacyjny proces produkcji modernistycznych opakowań introligatorskich w systemie „na żądanie” , STANISŁAW KUBICA REGIS, Dla tego aplikacji przyznano dofinansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Training Partners
  • E8/K/POMORSKIE-, Podniesienie konkurencyjności Eurohandel poprzez ekonomizacja i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych w przedsiębiorstwie., P.P.H.U. Eurohandel, Dla tego aplikacji ogłoszono dotację na gry strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Skała. Zalecane szkolenia w instytucie GFKM
  • 3/P/PODLASKIE-, wprowadzenie innowacji w usługach budowlanych wykonywanych w skrajnie trudnych warunkach celem podniesienia konkurencyjności firmy., Ryszard Kubat Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DOMEX”, Dla tego zgłoszenia przyznano subsydia na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Batko. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Schenk Institute
  • E2/W/OPOLSKIE-, Stawiamy na innowację, czyli finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej technologii dźwiękowej dla potrzeb i wymagań organizacji dużych imprez muzycznych w województwie śląskim, kraju i na świecie., Śląska Agencja Reklamy i Marketingu ADAM GUZDEK, Dla tego zgłoszenia przyznano subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w instytucie Progress project
  • 5/E/OPOLSKIE-, kompleksowe przygotowanie innowacyjnej technologii produkcji drzwi przesuwnych z panelem płaszczowym o dużych gabarytach przestrzennych celem wprowadzenia na rynek trzech innowacyjnych produktów., KMG Stolarka Sp. z o.o., Dla tego wniosku zaakceptowano dotację na gry team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Homo Creatore
  • G6/Y/MAŁOPOLSKIE-, przystosowanie do potrzeb innowacyjnych rozwiązań produktowych i procesowych opartych o technologię TIK w trzech nowo powstałych Stacjach Kontroli Pojazdów., Wiesław Majewski, Norbert Majewski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą AUTO SERWIS „BŁĘKITNA” W.i N. Majewscy, Dla tego wniosku przyznano subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Profess