Abstynencja pracowników przez różne choroby jest poważnym problemem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu taka osoba nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz należy mu się również za ten okres odpowiednie świadczenie. Do określonej ilości dni na zwolnieniu będzie je wypłacał właściciel firmy, a potem ten obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom duże znaczenie ma prewencja, dlatego też w działania tego typu angażuje się także Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały rozpoczęte, jest zapobieganie skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym zostały przygotowane liczne kursy i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Właściciele firm przy tym projekcie mogą skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, które pozwolą zbadać ryzyko w firmach, które do nich należą. Dzięki takiej analizie można będzie zacząć należyte działania zapobiegające, a dodatkowo zacząć wdrażać profilaktycznie środki chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten to jeden z bardzo często występujących przyczyn nieobecności pracowników. Ocenia się, że ponad połowa wszystkich zwolnień będzie efektem postępujących problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego częściej bywają zgłaszane pośród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na wielu różnych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować zwiększające się kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a pozostawiony bez leczenia może się stać przyczyną poważnych schorzeń. Długotrwałe narażenie na duży stres może się nawet zakończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy w wielu przypadkach nie wiedzą nawet, jak niepożądane skutki będzie dla nich niosło życie w ciągłym stresie. Skutki tego typu sytuacji będą się również odbijać na funkcjonowaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.