Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez choroby stanowi ogromny problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i społecznych instytucji. Podczas lekarskiego zwolnienia taki pracownik nie będzie wykonywać zawodowych obowiązków, ale też należy mu się za ten okres wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do wyznaczonej liczby dni będzie je płacił pracodawca, a później taki obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom bardzo przydatna jest prewencja, z takich też powodów w takie działania często się też angażuje PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały rozpoczęte, jest zapobieganie skutkom stresu związanego z pracą pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano specjalistyczne szkolenia i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Właściciele firm w ramach tego projektu mogą skorzystać dodatkowo z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą oszacować wysokość ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Tym sposobem można będzie rozpocząć skuteczne działania naprawcze, a oprócz tego zacząć wdrażać środki profilaktyczne chroniące przez pojawieniem się stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, czynnik ten to jeden z bardzo często występujących przyczyn nieobecności pracowników. Ocenia się, że ponad połowa zwolnień lekarskich jest efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Długotrwały stres negatywnie się odbija na różnych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje rosnące kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a w ogóle nie leczony może się stać powodem poważniejszych schorzeń. Długotrwałe narażenie na warunki stresowe może się nawet zakończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie wiedzą zupełnie, jak negatywne skutki niesie dla nich życie w ciągłym stresie. Efekty tego typu sytuacji będą się także odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.