Zawiadomienie – zadania końcowe – Szkoła TrenerówNiniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Szkoła Coachów Interpersonalnych:

Celem trenera w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych członków jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a następnie przygotowanie dla tej jednostki warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj tematów.

Wiodącym zadaniem będzie blog seminaryjny szkolenie z wygrana wygrana

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE RÓWNIEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Rozmowy z pracownikami – budowanie autorytetu, wywieranie wpływu i tworzenie dobrego miejsca pracy
 • Trening asertywności i radzenia sobie z tzw. ”trudnymi” ludźmi
 • Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników
 • Fundreising i budowanie relacji ze sponsorami


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY REALIZACJA SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SSON”
 • FAMILIJNY POZNAŃ
 • DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ WE WROCŁAWIU
 • „H.M. – POMOC”
 • PRO – URO STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ODDZIAŁU UROLOGII SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.ŚW.WOJCIECHA W GDAŃSKU
 • STOWARZYSZENIE EDUKACJI SPOŁECZNEJ I PRAWNEJ „IUS ET RATIO”
 • FUNDACJA „POMOC SŁUŻBIE ZDROWIA IM. JANUSZA ŁOTOCKIEGO”
 • STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII
 • KLUB OYAMA KARATE LUBLIN
 • ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM SEZAM
 • FUNDACJA AGAPEANIMALI
 • FUNDACJA WALDIEGO – SERCE NA DŁONI
 • STOWARZYSZENIE RODZIN DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY ZESŁAŃCOM SYBIRU
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W OLEŚNICY „ÓSEMKA”