Ogłaszamy iż na programie Metodyka Kształceniowa i Gry Integracyjne akceptujemy poniższe zagadnienia do zaliczenia:

  • zabawa słownikowa : „Anglicyzm w prasie motoryzacyjnej” i „Kobieta jako obiekt seksualny w obserwowanych reklamach telewizyjnych i prasowych”
  • symulacja edukacyjna – „Obraz sekt w ujęciu Kościoła Katolickiego” oraz „Nasz Świat 2004-2008 z dziejów prasy polonijnej we Włoszech”
  • symulacja lingwistyczna : „Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji Puław i okolic” i Gry Menedżerskie oraz „Spojrzenie Europejek na Afrykę”
  • symulacja edukacyjna – „Wpływ kultury ukraińskiej na społeczność lokalną obszaru Warmii i Mazur” i „Modele wychowania w Grecji starożytnej”
  • symulacja zespołowa : „Tro Breizh – szlakiem siedmiu świętych” i „System czujnika światłowodowego w strukturach ogrodzenia kompozytowego”
  • zabawa decyzyjna : „Teatr uliczny jako kontynuacja Święta Głupców – średniowieczne i współczesne Gniezno” oraz „Awans społeczny w dziewiętnastowiecznej Francji na podstawie powieści „Czerwone i czarne” Stendhala”
  • zabawa decyzyjna – „Serwisy internetowe Wielkopolskich Organizacji Pożytku Publicznego – Obserwacja treści i funkcjonalności” oraz „Oblicza współczesnej Ukrainy w polskiej prasie na modelu pierwszych tytułów”
  • gra kreatywna : „Katolicyzm – Prawosławie. Geneza rozdziału i próby zjednoczenia” i „Motyw śmierci i przemijania w „Brzezinie” i „Pannach z Wilka” – iwaszkiewiczowskie adaptacje Andrzeja Wajdy”
  • zabawa strategiczna – „Obecność Tomasza Mana w polskiej kulturze dwudziestowiecznej na wybrabych przykładach” oraz „Wpływ zajęć fitness na zdrowie i samopoczucie w opinii wybranych grup kobiet w województwie lubelskim”