Ponizszym odwiedzającym nasze strony internetowe uprzejmie składamy wyrazy wdzięczności (i dodatkowo przyznajemy wymienione niżej prezenty) za czas poświęcony na wypełnienie naszej ankiety, który przygotowali nasi analitycy Jonatan Bocheński, Maciej Konon, Lechosław Żurawicki i Florencjusz PurcelewskiRaczkowski w czasie studiów Tkackie Eventy Team Building

  • Aurelian Kaźmierczak, Anastezjolog, Leśnica, przyznajemy darmowy wstęp na szkolenie „Warsztat rozwoju przywództwa i umiejętności menedżerskich” lub szkolenie team building i wydawnictwo „Poszukiwacze zaginionej tożsamości. Poganie w Europie Środkowo-Wschodniej”
  • Mikołaj Grabowski, Inwentaryzator , Obrazów, przyznajemy rabat na trening „Efektywne podejmowanie decyzji przez menadżera” lub szkolenie integracyjne i książkę „Zamojskie Studia i Materiały. Seria Pedagogika. T.14, z.1”
  • Michał Kwaśniewski, Architekt wnętrz, Koczała, otrzymuje kupon na panel moderowany „kurs auditorów wewnętrznych” lub kurs z pracy zespołowej a ponadto publikację „Polski system podatkowy”
  • Segiusz Gąsienica, Inżynier elektryk, Dębe Wielkie, zdobywa wejściówkę na kurs dofinansowany „zarządzanie przez cele” lub zabawę i grę integracyjną a ponadto wydawnictwo „Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.”
  • Władysław Raczyński, Asystent prawny, Radziłów, przesyłamy bezpłatny voucher na trening „Rozmowa rekrutacyjna w literaturze i praktyce – technika wywiadu kompetycyjnego” lub spotkanie firmowe a także wydawnictwo „Wstęp do nauki o komunikowaniu”
  • Leon Bęczkowski, Dyspozytor lotniczy, Gryfino, przyznajemy rabat na kurs „Coachingowy styl zarządzania zespołem – klasyczne techniki dla menadżera” lub jedną z naszych gier integracyjnych a dodatkowo książkę „Wokół bibliotek i bibliotekarstwa”
  • Maks Marcinkiewicz, Cechowniczy, Hajnówka, zdobywa wejściówkę na panel moderowany „Indywidualny plan działania” lub zabawę i grę integracyjną plus wydawnictwo „Wątki narodowe w ruchach innowacji religijnej w Polsce”