Zawiadamiamy iż na kursie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Umiejętnościowe zaleca się tu przedstawione problemy do pracy dyplomowej:

  • symulacja słownikowa – „Narodowe dziedzictwo kultury: jego ochrona w Polsce i Unii Europejskiej” i „Prasowe obrazy kobiet w ciąży. Omówienie zagadnienia na przykladzie wybranych czasopism kobiecych”
  • gra komunikacyjna : „Seks i erotyka w reklamie” i „Medytacje o sakramencie kapłaństwa w życiu i twórczości Karola Wojtyły”
  • symulacja decyzyjna – „Chatakterystyka w utworach fantasy autorstwa Johna Ronalda Reueal Tolkiena” oraz Historyczne Symulacje Menedżerskie oraz „Problematyka ukraińska w polskich czasopismach w latach 200-2005:” Newsweek” „Polityka”, „Tygadnik Powszechny””
  • gra słownikowa – „Fotometeory i ich charakterystyka” i „Uniwersalność leksykonu obsługującego ukraiński i polski ekodyskurs”
  • gra językowa : „Teatr uliczny jako kontynuacja Święta Głupców – średniowieczne i współczesne Gniezno” oraz „Dziennikarz jako aktor na scenie politycznej”
  • gra komunikacyjna : „Emancypacja kobiet w Polsce w okresie transformacji” i „Idea współczesnego feminizmu w twórczości Olgi Tokarczuk”
  • zabawa komunikacyjna : „Wpływ soborów powszechnych na budownictwo kościelne” oraz „Mechanizmy wpływu reklamy na zachowanie konsumenta na modelu reklam skierowanych do mężczyzn”
  • symulacja zespołowa : „Promocja gminy-droga do samorządowego sukcesu na przykladzie gminy Dąbrowa w województwie kujawsko-pomorskim ” oraz „Święta na tle kultury Polski i Macedonii”
  • zabawa słownikowa – „Wizje człowieka w twórczości P. K. Dicka” i „Słownictwo handlowe ”