Poniżej wymienionym osobom w tym miejscu dziękujemy (a ponadto przesyłamy wymienione poniżej podarunki) za włożony wysiłek na wyrażenie swojego zdania w formularzu ankietowym, który przeprowadzali nasi facilitatorzy Waldemar Godlewski, Eryk Książek, Ireneusz Arciszewski i Bolesław Berent w czasie kursu Pomorskie Artystyczne Konferencje Integracyjne

  • Flawiusz labe, Kartograf, Jabłoń, przyznajemy rabat na szkolenie „Rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie rozmów w sytuacjach kryzysowych” lub imprezę i zabawę team building a dodatkowo książkę „Rodzina w kryzysie”
  • Alan Bies, Konserwator części, Potęgowo, przesyłamy bezpłatny voucher na program e-learning „zarządzanie wiedzą w organizacji – kreowanie wiedzy, dzielenie się nią oraz jej przekazywanie” lub spotkanie firmowe oraz książkę „Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych”
  • Grzegorz Kurtyka, Fototechnik, Chełm, zapraszamy gratisowo na warsztat otwarty „Jak zbudować i wdrożyć skuteczną strategię rozwoju firmy wykorzystując zrównoważoną kartę wyników” lub szkolenie team building a dodatkowo wydawnictwo „Anatomia układu ruchu z elementami diagnostyki reumatologicznej. Kompendium”
  • Przemysław Wójczik, Ratownik medyczny, Czarnków, przesyłamy bezpłatny voucher na wykład „ osobista energia i poaktywność jako czynniki warunkujące inicjatywę w działaniu.” lub wyjazd integracyjny a ponadto publikację „Biofizyka. Podręcznik dla studentów”
  • Dezyderiusz Lis, Ekonometryk , Aleksandrów, wygrywa bilet na program e-learning „Jak nie dać się zmanipulować klientowi?” lub warsztat z pracy zespołowej oraz publikację „Komunikacja terapeutyczna”
  • Marcel Banaś, Inspektor budowlany, Pasym, przesyłamy bezpłatny voucher na program e-learning „ otwartość interpersonalna menedżera” lub szkolenie integracyjne a dodatkowo publikację „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Vol. 128 (2011)”
  • Emanuel Leśków, Foniatra, Gietrzwałd, przyznajemy rabat na trening „zarządzanie zespołem w zmianie” lub szkolenie integracyjne a dodatkowo wydawnictwo „Praktyczne porady dla wykonawców chcących wziąć udział w przetargu”