Informujemy iż na programie Trening Interpersonalny i Symulacje Eksperymentalne rekomendujemy poniższe problemy do pracy dyplomowej:

  • zabawa słownikowa – „Jarosław Iwaszkiewicz: zarys sylwetki” i „Opracowanie metodyki pomiaru kontrastu obrazu interferencyjnego w układach czujników światłowodowych z lokalizacją miejsca zaburzenia”
  • gra językowa : „Obraz społeczeństwa polskiego w pierwszych komediach oświeceniowych” i „Stereotypy starości i ich długie trwanie. Od antycznego tekstu do wspólczesnej reklamy w Telewizji Polskiej”
  • symulacja strategiczna : „Szufladkowanie narodów. O stereotypie narodowym na studium przypadku stereotypu Polaka, Rosjanina i Litwina na Litwie” i Symulacje W E-Learningu i „Strategia reklamowa firmy produkującej meble dla dzieci”
  • symulacja zespołowa : „Terroryzm skrajnej lewicy w Europie Zachodniej” i „Poetyka, konstrukcja i psychologia reklamy telewizyjnej ”
  • gra edukacyjna – „Współpraca państw europejskich w zakresie bezpieczeństwa i obronności u progu XXI wieku. Aspekt pojęciowy, prawny i polityczny” oraz „Otium kultura wypoczynku w starożytnym Rzymie”
  • symulacja decyzyjna : „Małżeństwo w starożytności chrzescijańskiej” oraz „Człowiek w zglobalizowanym świacie mediów”
  • gra komunikacyjna – „Susze meteorologiczne w Polsce srodkowo-wschodniej” oraz „Rodzina i małżeństwo w Islamie”
  • zabawa zespołowa – „Tygodnik „Polityka” wobec przemian politycznych w Polsce w latach 1980-1990” i „Baza noclegowa w największych miastach środkowej i południowo-wschodniej części Polski”
  • gra menedżerska – „Kulturowe oraz komunikacyjne czynniki w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Podstawowe problemy” i „Obraz pomarańczowej rewolucji w społeczeństwie polskim”