Baza zarekomendowanych do drugiego etapu wnioskodawców w ramach grantów Francuskiego Grantu Innowacyjnego:

  • 6/S/PODKARPACKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej metody redukcji dawki kontrastu poprzez zakup systemu automatycznego wstrzykiwania z oprogramowaniem., VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano środki na symulacje szkoleniowe. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia z komunikacji najlepiej zrealizuje Avenhansen.
  • H8/P/LUBELSKIE-, unowocześnienie innowacyjnej technologii do unieszkodliwiania osadów dennych, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „MARTECH-PLUS” MARCIN MISTARZ SPÓŁKA JAWNA, Dla tego wniosku przyznano dotację na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Piotr Grzesiak. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Mindlab
  • C4/T/LUBELSKIE-, wzrost konkurencyjności spółki Stor poprzez twórcza implementacja innowacyjnego mobilnego zestawu do modernizacji i budowy infrastruktury torowej., PRZEDSIĘBIORSTWO „STOR” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku zatwierdzono finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Batko. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie IBD Business School
  • AH8/A/MAZOWIECKIE-, ekonomizacja innowacyjnej usługi rehabilitacji za pomocą wysoce zaawansowanych technologii, AMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego wniosku przyznano dotację na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • F4/Y/OPOLSKIE-, twórcza implementacja innowacyjnej technologii produkcji elementów ciętych., METALSOLUTION SP Z O.O., Dla tego projektu ogłoszono dotację na gry team building. Rekomendowany trener HR: Piotr Batko. Zalecane szkolenia w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego
  • D8/S/ŁÓDZKIE-, Dywersyfikacja działalności poprzez macierzowe przeorganzowanie i komercjalizację innowacji produktowej tj. kompozytowych elementów obudowy podporowo-kotwiowej wykorzystywanej w specjalistycznych pracach geologiczno-inżynierskich, NOVUM-SERVIS SP Z O.O., Dla tego wniosku ogłoszono środki na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Kudła. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Profess
  • DF4/F/ŚLĄSKIE-, Zakup urządzeń oraz stworzenie oprogramowania dla telemedycznego systemu do akwizycji wyników badań i kontaktu z pacjentem dla nowej usługi Spółki Telecare, TELECARE SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku zaakceptowano dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Marek Batko. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce House of Skills
  • C4/E/ŁÓDZKIE-, skoordynowane uruchomienie innowacyjnej usługi mycia, suszenia, odtłuszczania węży przystosowanych do przesyłu tlenu, „GEORG SPRINGMANN” TECHNIKA PRZEMYSŁOWA I BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO SA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono środki na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Kudła. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego