Informujemy że w ramach pogramu europejskiego „Kujawsko Pomorski Program Edukacyjny” do ostatniego etapu przechodzą następujące wnioski:

 • wypracowanie zdalnego serwisu zadaniowego modelowania wydatków budżetowych – szkolenia sprzedażowe
 • zbudowanie elektronicznej wyszukiwarki, wirtualnego doradcy finansowego dla osób fizycznych oraz wirtualnego doradcy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – warsztaty z delegowania
 • Warsztaty Zarządzanie Projektami – warsztaty HR
 • wypracowanie platformy umożliwiającej automatyczną publikację reklam mobilnych – szkolenia z konfliktów
 • wypracowanie portalu umożliwiającego naukę za pomocą komputera PC lub urządzeń mobilnych – szkolenia z obslugi klienta
 • zbudowanie portalu ZamieszkamTupl do prezentacji ofert firm oraz wirtualnego procesowania domu – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie, implementacja i świadczenie e-usługi w postaci technologicznego systemu rozliczania świadczeń z NFZ przez spółkę Bluemed – treningi menedżerskie
 • PKWiU 316211 – treningi ze stresu
 • – szkolenia biznesowe
 • Automatyczny audyt IT – opracowanie i wdrożenie usługi elektronicznej – szkolenia ze stresu
 • automatyzacja współpracy przedsiębiorstw z branży medycznej za pomocą Platfomy B2B – warsztaty zamkniete
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu i jego uruchomienie w nowoczesnym budownictwie – szkolenia z konfliktów
 • BUDOWA procesU INFORMATYCZNEGO PLATFORMY elektroniczneJ – PORTAL ROLNICZY – szkolenia z zarządzania projektem
 • Centrum Obliczeniowe CFD – skok technologiczny metodyki ograniczenia emisji i optymalizacji spalania – szkolenia z obslugi klienta
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez implementacja nowoczesnych rozwiązań produkcji tektury i opakowań – treningi firmowe
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2011 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych projektu Operacyjnego zoptymalizowana Gospodarka – warsztaty z przywództwa
 • eHQ – stworzenie innowacyjnej platformy komunikacji elektronicznej typu B2B dla dystrybutora urządzeń fitness – warsztaty biznesowe