Informujemy iż na kursie Organizacja Szkoleń i Symulacje Eksperymentalne zalecamy tu przedstawione opracowania do zaliczenia:

  • symulacja słownikowa – „Charakterystyka pierwszych subkultur młodzieżowych” i „Reklama kluczem do świadomości dzieci i portfeli rodziców”
  • gra kreatywna – „Aktorki Pedro Amodovara i ich filmowe oblicza w pierwszych utworach reżysera” i „Czesław Niemen 1939-2004 życie i twórczość”
  • symulacja komunikacyjna : „Rola sloganu w reklamie” oraz Produkcyjne Gry Menedżerskie oraz „Przemoc i patologia jako zjawisko i problem społeczny XXI wieku”
  • zabawa biznesowa – „Wspołczesny medialny wizerunek mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce” oraz „Styk wielu kultur jako atrakcja turystyczna Turcji”
  • zabawa edukacyjna – „Drogi Ukrainy do Pomarańczowej Rewolucji w oparciu o eseistykę Jurija Andruchowycza” oraz „Sceny dantejskie w grafikach Salvadora Dalego”
  • zabawa menedżerska – „Propaganda okresu gierkowskiego w zwierciadle filmów Stanisława Barei” i „Zmiany częstości występowania opadów gradu w Polsce w latach 1954-1981”
  • symulacja biznesowa – „Kreowanie wizerunku firmy z zastosowaniem działań public relations, marketingu i reklamy” oraz „Jana Kochanowskiego pytania o sens egzystencji”
  • symulacja kreatywna : „Liryka dekadencka i odrodzeńcza Leopolda Staffa na tle poezji młodopolskiego Lwowa literackiego” oraz „”Na ziemi syberyjskiej… ” (Wątek łagrowy w literaturze XX wieku”
  • gra zespołowa : „Ikona i ikonstas – symbolika wizerunku Chrystusa” i „Koncepcja miłosci w utworze Moralia Plutarcha z Cheronei”