Potwierdzamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Wielkopolski Program Edukacyjny” do przedostatniego etapu dostały się niżej wymienione projekty:

 • zbudowanie cyfrowego serwisu zawierającego bazę materiałów instruktażowych w zakresie samodzielnego realizowania zadań – szkolenia z komunikacji
 • wypracowanie cyfrowej platformy zarządzania procesem organizacji i promocji wydarzeń, rejestracji uczestników i narzędziowej sprzedaży e-biletów – szkolenia z konfliktów
 • Konferencje Dla Coachów Sprzedaży w Katowicach – treningi z komunikacji
 • stworzenie platformy mailingowej skierowanej do klienta biznesowego – warsztaty negocjacyjne
 • wypracowanie portalu na temat ubezpieczeń – szkolenia miekkie
 • stworzenie serwisu mobilnego prognosticpl świadczącego nowoczesne e-usługi prognozowania szeregów czasowych – szkolenia menedżerskie
 • zbudowanie uniwersalnego systemu rezerwacji i rejestracji – szkolenia menedżerskie
 • wzrost konkurencyjności firmy DIVICOM poprzez implementacja elektronicznego projektu B2B wśród partnerów biznesowych – szkolenia sprzedażowe
 • zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego poprzez pozyskanie urządzeń laboratoryjnych – warsztaty z delegowania
 • „sporządzenie metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie” – treningi z obslugi klienta
 • certyfikacja procesów biznesowych dzięki wdrożeniu modelu B2B w spółce HIPER-GLAZUR Sp z oo – szkolenia z zarządzania projektem
 • Bioprocedura w służbie środowiska – szkolenia pracownicze
 • Budowa procesów wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem lądowym i morskim – symulatory CZK/CPR – szkolenia z zarządzania projektem
 • Budowa oraz promocja cyfrowej platformy oceny pracodawców i usług HR – szkolenia ze stresu
 • CLAW – modernizacyjne narzędzie wspomagające tworzenie gier i osystemowania multimedialnego dla – szkolenia handlowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez implementacja innowacyjnej technologii produkcji znacząco ulepszonych zamknięć – warsztaty z konfliktów
 • Ekspansja na rynki zagraniczne firmy „KRUSZYWA POLSKIE” poprzez udział w targach – szkolenia z obslugi klienta