Informujemy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Integracyjne akceptuje się nizej wymienione zagadnienia do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra komunikacyjna : „Recepcja kultury zachodniej w Japonii na studium przypadku literatury i sztuki” i „Forma reportażu wobec problematyki zagłady na podstawie pierwszych utworów Hanny Krall”
  • symulacja językowa – „Motyw zbrodni w obserwowanych utworach Fiodora Dostojewskiego” i „Budżet partycypacyjny: przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego”
  • symulacja strategiczna – „Pisarze niemieccy w okresie Trzeciej Rzeszy” i Symulacje Menedżerskie oraz „Funkcjonalność komunikacyjna portalu Wirtualna Polska”
  • zabawa edukacyjna : „Kuba od XVI do XX wieku w piśmiennictwie polskim” oraz „Wyznaczanie wpływu promieniowania tła na wyniki pomiarów temperatury kamerami termowizyjnymi”
  • zabawa słownikowa – „Atrakcyjność turystyczna Antwerpii” oraz „Instytucje ochrony strony biernej procesu karnego w świetle obowiązującej regulacji prawnej”
  • zabawa biznesowa – „Najważniejsze czynniki atrakcyjności turystycznej krajów skandynawskich” oraz „Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II”
  • gra decyzyjna – „Komunikacyjna symboliczna wśród polskich środowisk gejowskich w Londynie po 2004 roku” i „Młodzież w nauczaniu Jana Pawła II”
  • gra lingwistyczna – „Sprawa katyńska w prasie polskiej w latach 1990-2007” oraz „Opinie mieszkańców miasta Lublin na temat”
  • zabawa biznesowa – „Świete drogi Europy” i „Termiczne pory roku w Polsce”