W związku z finalizacją projektu nr FIJK/65 8 5 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Funduszu Spójności

Plan debata podczas spotkania zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Weryfikacja efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel Na Wyjazdy integracyjne w Lodzi
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja lodów
 • Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: łukowski oraz m. Olsztyn

  Upoważnieni beneficjenci to: FAMOT-PLESZEW S.A., UNIPAK Sp. z o.o., Waryński FAMABUD Sp. z o.o., Beskidzka Telewizja Kablowa „BEST-SAT” Sp. z o.o., PILSAT S.A. , Stowarzyszenie Telewizji Osiedlowej „Hutnik” , AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o., Drukarnia SERIX-BIS Waldemar Kitala, GMIT.PL Agnieszka Hajduk, MEBCOM Grzegorz Marcinkowski, RENTORIA , Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Witoplast Witold Kisieliński Michał Kisieliński Spółka Jawna., LIDIA CZAPIEWSKA Centrum Edukacji i Promocji Regionu CEPR, Precyzja-Technik Sp. z o.o., „Przedsiębiorstwo Wodociągów

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.