Informujemy że w ramach funduszu unijnego „Kujawsko Pomorski Program Edukacyjny” do merytorycznego etapu zaakceptowano następujące wnioski:

 • stworzenie mobilnego serwisu zarządzania projektami – planino – szkolenia firmowe
 • stworzenie internetowej platformy tłumaczeń w modelu usługowym B2C – szkolenia z zarządzania czasem
 • Szkolenia Dla Menedżerów – warsztaty HR
 • zbudowanie Platformy elektronicznej oferującej usługi wygasające w czasie 7 dni – warsztaty HR
 • stworzenie portalu tematycznego dla rodziców z zestawem e-usług – warsztaty z przywództwa
 • stworzenie serwisu monitorowania wizerunku marek w mediach internetowych – szkolenia sprzedażowe
 • zbudowanie wyszukiwarki biur architektonicznych zintegrowanej z automatycznym systemem zapytań ofertowych – treningi z delegowania
 • wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa Globema poprzez realizację badań przemysłowych oraz rozwojowychPKWiU-722212 – treningi z zarządzania czasem
 • zoptymalizowanie efektywności współpracy z partnerami poprzez model B2B w Kulik Sp jawna – szkolenia biznesowe
 • „Innowatorzy 2009 – preinkubacja i wzmocnienie kapitałowe dla innowatorów w AIP” – treningi z komunikacji
 • standaryzacja procesu rozliczeń polskich obywateli pracujących za granicą z zagranicznymi urzędami skarbowymi przez CUF Sp z oo – treningi z zarządzania projektem
 • Badania rozwojowe i implementacja modelu Budżetowego (7221 PKWiU) realizowane przez Madkom – szkolenia pracownicze
 • (Przyrządy ciekłokrystaliczne) – treningi z przywództwa
 • Centrum Promocji i Wsparcia Innowacyjności Organizacyjnej Przedsiębiorstw – stymulowanie relacji kooperacyjnych i współpracy pomiędzy firmami – warsztaty z kreatywności
 • Doposażenie Sekcji Badawczo-Rozwojowej Pol-Nil SA – szkolenia z zarządzania czasem
 • Działalność eksportowa kluczem do ekspansji firmy PB Ciroko Spz oo – szkolenia menedżerskie
 • multimedialny proces tworzenia harmonogramów czasu pracy – szkolenia z obslugi klienta