Zawiadamiamy że na programie Trening Interpersonalny i Symulacje Doświadczalne zezwala się na tu przedstawione problemy do zaliczenia:

  • symulacja słownikowa : „Drzewo z korzeniami. Wybrane zagadnienia z życia społeczno-kulturowego współczesnej mniejszości niemieckiej w Polsce” i „Mowa pochwalna na cześć świętych Cyryla i Metodego o. Piotra Semeneki”
  • gra komunikacyjna – „Duch jako element historii i psychiki narodu niemieckiego w twórczości Tomasza Manna” i „Kobiecość w filmach Pedra Almodóvara”
  • symulacja lingwistyczna : „Percepcja chrześcijaństwa w Japoni” i Symulacje oraz „Przemoc w filmie”
  • zabawa biznesowa : „Kreacja wizerunku polityka” i „Duszpasterstwo Wojska Polskiego”
  • gra biznesowa : „Wizja społeczeństwa w dramacie naturalistycznym na studium przypadku ocenianych utworów Henryka Ibsena i Gerharta Mauptmanna” i „Obraz bogini w mitologii greckiej”
  • gra menedżerska – „Między kobietą wampiryczną a femme fatale. Obraz kobiety w literaturze XVII i XIX wieku” i „Studencka etykieta językowa”
  • gra kreatywna : „Koncepcja miłości romantycznej na podstawie dostępnych utworów literackich” i „Fotografie wojenne w kulturze współczesnych mediów”
  • symulacja strategiczna : „Wpływ kampanii reklamowej na popularność produktu na przykladzie kampanii Heyah” oraz „Ucieczka z kina „Wolność” wobec tradycji literatury europejskiej ”
  • zabawa decyzyjna – „Święta Góra Athos na stronach www. Rola internetu w przekazywaniu idei” i „Automatyzacja procesu wyznaczania parametrów wiązki laserowej według normy PN-EN ISO 11146”