Potwierdzamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Zachodniopomorski Fundusz Edukacyjny” do następnego etapu przechodzą następujące wnioski:

 • stworzenie zdalnej platformy do zarządzania bazami rejestrów związanymi z procesami promocyjnymi i sprzedażowymi MSP – treningi pracownicze
 • zbudowanie internetowo-mobilnego modelu gromadzenia i przesyłu zasobów teleadresowych – warsztaty firmowe
 • Szkolenia Dla Menedżerów Sprzedaży – treningi miekkie
 • wypracowanie platformy B2B dla PUH „wzmocnienie strategii działania” Sebastian Serek – treningi miekkie
 • zbudowanie portalu wymiany informacji wwwstudentpl – szkolenia z zarządzania projektem
 • wypracowanie serwisu społeczności elektronicznej zawierającego gry umożliwiające ocenę kompetencji i planowanie ekspansji dziecka – treningi z delegowania
 • stworzenie wortalu cyfrowego poświęconego tematyce alergii MojeAlergiePL – warsztaty z konfliktów
 • PKWiU 316211 – treningi ze stresu
 • zwiększenie efektywności współpracy z partnerami poprzez proces B2B w Kulik Sp jawna – szkolenia biznesowe
 • Adaptacja programu informatycznego firmy do obsługi zleceń w systemie B2B – treningi z zarządzania czasem
 • Badania i komercjalizacja innowacyjnego produktu – treningi z przywództwa
 • Badania przemysłowe i rozwojowe nad implementacjam energooszczędnych pomp ciepła (292312-7390) – treningi z obslugi klienta
 • Budowa modernizacyjnej prototypowej instalacji termicznej utylizacji odpadów oraz implementacja jej do produkcji – treningi interpersonalne
 • Budowa oraz promocja pierwszej na świecie platformy cyfrowej umożliwiającej kompleksowe zagospodarowywanie przestrzeni zielonych – treningi HR
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku w ramach międzynarodowej procedury PCT – turbina wiatrowa – treningi miekkie
 • Edukacja przyszłości – treningi z asertywności
 • Ekspansja na rynki zagraniczne firmy „KRUSZYWA POLSKIE” poprzez udział w targach – szkolenia HR