Powiadomienie – weryfikacja – Szkoła TrenerówW tym miejscu prezentujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Szkoła Wykładowców Biznesu:

Zadaniem trenera w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych załogi jednej z niżej wymienionych organizacji NGO, a w kolejnym kroku przeprowadzenie dla niej szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych problemów.

Wiodącym fragmentem zaliczenia jest moduł szkolenia dla brygadzistów

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TAKŻE TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Kompleksowe zarządzanie projektem – ludzie i metodyka
 • Budowanie zaangażowania pracowników
 • Budowanie relacji z otoczeniem zewnętrznym i mediami


  BAZA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • ŚWIEBODZIŃSKI ZWIĄZEK KRESOWIAN ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
 • LĘBORSKIE KATOLICKIE STOWARZYSZENIE OSÓB SPECJALNEJ TROSKI „ISKIERKA NADZIEI” W LĘBORKU
 • BANK ŻYWNOŚCI W CHOJNICACH
 • FUNDACJA STYPENDIALNA IMIENIA JANA ANTONIEGO CZECHNICKIEGO
 • „SZANSA DLA NAS”
 • FUNDACJA KAMPINOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO-OCHRONA PRZYRODY, KULTURA I SZTUKA
 • FUNDACJA SENII I EDWARDA MARTUSZEWSKICH PROTOMNI
 • RZESZOWSKI KLUB WYSOKOGÓRSKI
 • FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I SENIOROM „WIOSKA SERCA IMIENIA JANA PAWŁA II „
 • STOWARZYSZENIE „IZBA REGIONALNA” W JANOWSZCZYŹNIE
 • GDAŃSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
 • STOWARZYSZENIE DZIECI SPECJALNEJ TROSKI – „ISKIERKA”
 • ŻOLIBORSKIE STOWARZYSZENIE „DOM RODZINA CZŁOWIEK”
 • FUNDACJA POMOCY LUDZIOM „JEST NADZIEJA”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE „DRABINA”