Ponizszym odwiedzającym nasze strony internetowe w pas się kłaniając składamy wyrazy wdzięczności (a ponadto przesyłamy wymienione niżej podarunki) za kilka chwil dedykowanych na wzięcie udziału w sondażu online, który realizowali nasi ankieterzy Cezar Jasiński, Andrzej Kasprzak, Stanisław Jasielski i Dionizy Olechnowicz w czasie kursu Eventy Team Building

  • Florian Ciasnocha, Archeolog, Siennica, przyznajemy rabat na trening „ Przywództwo – kształtowanie i motywowanie zespołu” lub wyjazd team building oraz wydawnictwo „Obraz neopogaństwa słowiańskiego na łamach polskiej prasy na początku XXI w.”
  • Mariusz Kubiczek, Sekretarz planu filmowego, Ostrzeszów, przesyłamy bezpłatny voucher na warsztat otwarty „zarządzanie wymaganiami ” lub wybraną naszą grę szkoleniową a ponadto publikację „strategie inwestycyjne – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy”
  • Gerald Waśkowicz, Muzealnik, Płońsk, dostaje od nas zaproszenie na warsztat zamknięty „ kreatywne rozwiązywanie problemów” lub zabawę i grę integracyjną i wydawnictwo „Bóg i przyroda w polskim neopogaństwie słowiańskim”
  • Ksawery Kudlik, Kontroler ruchu lotniczego, Klucze, przyznajemy rabat na moduł coachingowy „Planowanie i zarządzanie projektami z programem ms project” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie a także wydawnictwo „Modelowanie rozległych systemów informacyjnych”
  • Beniamin Łabno, Biotechnolog, Chrzanów, dostaje od nas zaproszenie na trening „Tematyczne sesje warsztatowe dla kadry zarządzającej” lub wyjazd team building a ponadto wydawnictwo „Od samoakceptacji do aktywności? Postawy wobec własnej niepełnosprawności a aktywność zawodowa”
  • Gerald Gaś, Synoptyk, Jordanów, przyznajemy darmowy wstęp na kurs „ kreowanie pozytywnego wizerunku firmy/organizacji ” lub spotkanie firmowe oraz książkę „Biologia molekularna. Krótkie wykłady”
  • Paweł Kasprzak, Biolog, Przewóz, zdobywa wejściówkę na trening „najbardziej wydajny telemarketing i obsługa klienta telefonicznego” lub event motywacyjny a także książkę „Benefit 7 2013”