Informujemy iż na studiach Trening Interpersonalny i Gry Integracyjne polecamy tu przedstawione problemy do superwizji końcowej:

  • symulacja słownikowa – „Kultura, Polska i Polacy w twórczości Kazimierza Staniszewskiego” i „Strzałkowo w przestrzeni wieków”
  • zabawa lingwistyczna – „Smok w politeistycznych mitologiach Europy” i „Modele wychowania w Grecji starożytnej”
  • zabawa językowa – „Studenci a rzeczywistość Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie materiałów propagandowych Polskiej Kroniki Filmowej z lat 1944-1989” oraz Projektowe Gry Symulacyjne oraz „Kobieta w Policji przypadek czy wybór?”
  • symulacja menedżerska – „Wizja świata w twórczości Krzysztofa Gawronkiewicza i Dennisa Wojdy” oraz „Rozumienie pojęcia sprawiedliwość przez studentów”
  • zabawa menedżerska – „Emancypacja kobiet w prasie poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku” oraz „Agresja w języku polityki”
  • symulacja językowa – „Negatywne skutki wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze na przykładach z Polski” oraz „Atrakcyjność turystyczna Pojezierza Augustowskiego”
  • gra zespołowa – „Badanie generacji supercontinuum w pierwszych światłowodach krzemionkowych” oraz „Obraz pomarańczowej rewolucji w społeczeństwie polskim”
  • gra komunikacyjna – „Problematyka społeczna w powieściach antyutopijnych G. Orwella, A Huxlega i E Zamiatina” i „Integracja europejska, a chrześcijaństwo w Polsce”
  • gra kreatywna : „Ku Klux Klan – dzieje i ideologia. Weryfikacja krytyczna” i „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: mobbing, molestowanie”