Potwierdzamy że na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Doświadczalne zalecamy poniższe problemy do pracy dyplomowej:

  • gra językowa : „Bohaterowie powieści kryminalnych Agathy Christie i Georgesa Simenowa” i „Wizerunek prostytutki w prozie naturalistycznej (na studium przypadku Nany E. Zoli i Damy Kameliowej A. Dumas – syna)”
  • symulacja biznesowa – „Kinematografia indyjska jako nośnik kultury i tradycji” i „Porównanie kuchni polskiej i kuchni bałkańskiej na przykłdzie kuchni macedońskiej”
  • gra menedżerska : „Charakterystyka postaci detektywów w powieściach kryminalnych Agaty Christe” oraz Doktoranckie Symulacje i „Historia i współczesność klubu żużlowego „Start Gniezno””
  • gra kreatywna : „Elektrometeory i ich charakterystyka” i „Obraz średniowiecznego klasztoru i życia zakonnego w powieści Umberta Eco”Imię róży””
  • symulacja zespołowa : „Portret społeczeństwa przedstawiony przez Jane Austen w powieści „Rozważna i romantyczna”” i „Styk wielu kultur jako atrakcja turystyczna Turcji”
  • gra językowa – „Detekcja stacjonarnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności” i „U źródeł niemieckiego totalitaryzmu: od wychowania spartańskiego przez filozofię Nitschego po ideologię nazistowską”
  • gra decyzyjna : „Stereotypy Ukrainy i Ukraińca w polskiej literaturze XIX i XX wieku oraz w narodowej świadomości” i „Współczesny terroryzm w opiniach prasy polskiej. Uwarunkowania polityczno-socjologiczne ”
  • zabawa menedżerska – „Słownictwo dotyczące wojny – na podstawie artykułów związanych z wojną w Iraku” i „Wpływ telewizji na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia”
  • symulacja lingwistyczna : „Świetość kobiet w kulturze religijnej wschodu i zachodu ( na wybranych przykładach)” i „Uścisk Erosa i Tanatosa w filmie „Fanny i Aleksander” Ingmana Bergmana oraz „Przełamując fale” Larsa von Triera”