Zawiadamiamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Podkarpacki Program Edukacyjny” do trzeciego etapu dostały się tu wymienione aplikacje:

 • wypracowanie zdalnego serwisu: E-broker – warsztaty z przywództwa
 • stworzenie internetowej wyszukiwarki i bazy zawodowych fotografów i profesjonalnych zdjęć – szkolenia firmowe
 • Warsztaty Dla Departamentów Zbytu – szkolenia z obslugi klienta
 • wypracowanie oprogramowania udostępnianego on-line do obsługi usług świadczonych cyklicznie i windykacji należności – warsztaty z obslugi klienta
 • wypracowanie portalu Ea jako bazy praktycznej wiedzy i aktualnej informacji – szkolenia z kreatywności
 • wypracowanie serwisu internetowego rabatujpl umożliwiającego uzyskiwanie grupowych rabatów na aukcje w internecie – szkolenia miekkie
 • wypracowanie strategii eksportowej Agencji Transportowej Makro Service spoo – treningi miekkie
 • wzrost konkurencyjności iFusion poprzez stowrzenie i wdrożenie na rynek produktu Open Connect – szkolenia z asertywności
 • zoptymalizowanie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez dwuetapowe wsparcie pomysłodawców planów nowoczesnych – szkolenia menedżerskie
 • Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska – treningi zamkniete
 • Awatar – Wirtualny Asystent CRM “ nowatorska struktura komputerowa wspierająca kompleksowo procesy biznesowe we współpracujących firmach – warsztaty z komunikacji
 • zdiagnozowanie mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki – patogen – czynniki środowiska (InterMolMed) – warsztaty z zarządzania projektem
 • Budowa fabryki płytek ceramicznych opartej o innowacyjną technologię produkcji „CONTINUA” – szkolenia z asertywności
 • Budowa24pl- elektroniczna platforma komunikacji dla podmiotów rynku budowlanego – szkolenia sprzedażowe
 • Doposażenie Sekcji Badawczo-Rozwojowej Pol-Nil SA – szkolenia z przywództwa
 • Dywersyfikacja produkcji ZEK poprzez budowę zakładu produkcji zastrzeżonych siatek zbrojeniowych – treningi handlowe
 • EKSPANSJA HOTEL SERVICE W EUROPIE – warsztaty z konfliktów