W związku z finalizacją projektu nr DAW/19 8 4 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania budżetu z Luksemburskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Harmonogram debata w czasie konferencji przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Ocena skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Karkonoszach
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów tartacznych
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe formy udzielania kredytów
 • Działalność związana z pakowaniem
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Legnica oraz łańcucki

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Aparatury i Urządzeń „Famet” S.A., POLIGAZ-GDAŃSK Sp. z o.o. , Drukarnia Narodowa S.A. , Usługi Asenizacyjne Kopańska Kazimiera, Instalacja Anten RTV-SAT TV Kablowa , FUNDACJA „KULTURA ŁĄCZY” , BRATEX DACHY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, CZAH-Pomiar , Instytut Badawczy Dróg i Mostów, LGC Guział Sp. k., STYROKON , XPLUS , AMP , TRANS – ZBYT P.T.H. SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH, Zakład Drzewny DREWNOMEKS Henryk Wołosz

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.