Informujemy że na kursie Metodyka Kształceniowa i Gry Integracyjne rekomendujemy następujące publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja kreatywna – „Od tradycji pogańskiej do kultury chrześcijańskiej Europy środkowo-wschodniej. Działalność chrystianizacyjna Cyryla, Metodego i św. Wojciecha” i „Kobieta jako obiekt seksualny w ocenianych reklamach telewizyjnych i prasowych”
  • gra edukacyjna – „Marketingowa kreacja kobiety” oraz „Transfer kulturowy i ograniczenie w przekładzie audiowizualnym na studium przypadku napisów filmowych”
  • zabawa komunikacyjna – „”Łuk” Juliusza Kadena Bandrewskiego – powieść kobieca?” oraz Inżynierskie Symulacje oraz „Wokół sporów o nowy brutalizm w dramacie i teatrze”
  • zabawa zespołowa – „Składniki kultury w kręgu dostępnych zagadnień ” oraz „Czasopisma literackie w polskim internecie”
  • symulacja menedżerska : „Komunikacja wsród spostowców. Na przykładzie grupy maratończyków” oraz „Komunikacja symboliczna i znaczenie kolorów na danych źródłowych z stroju Polek po 1989 roku”
  • gra językowa – „Recepcja antyku na modelu komiksów Asteriks i Obeliks” i „Metody propocji turystycznej regionu na danych źródłowych z Roztocza Środkowego”
  • symulacja zespołowa – „Dwie twarze Oskara Schindlera” oraz „Ludobójstwo jako zjawisko regresu kulturowego w dwudziestowiecznej Europie”
  • symulacja językowa : „Stroje i fryzury kobiet w okresie Cesatstwa Rzymskiego” i „Kultura masowa i środki jej przekazu ”
  • zabawa komunikacyjna : „Język polski jako obcy – rozumienie pojęć uniwersalnych: wolność, demokracja, terroryzm. Rola kultury” i „Tadeusz Różewicz jako krytyk kultury współczesnej”