Wszystkim poniższym uczestnikom naszych szkoleń w pas się kłaniając składamy wyrazy wdzięczności (i przyznajemy wymienione poniżej upominki) za zaangażowanie na wypełnienie naszej ankiety, który przesłali Państwu nasi analitycy Antoni Krzyżanowski, Ziemowit Chrzęstek, Bogusław Kochman i Hipolit Hubka w kwestionariuszu Rękodzielnicze Zabawy Team Building

  • Lech Łyczakowski, Urbanista, Pęczniew, przyznajemy darmowy wstęp na kurs dofinansowany „Jak wyprowadzić firmę z kryzysu? opracowanie i wdrożenie strategii naprawczej” lub szkolenie integracyjne a ponadto książkę „Pozyskiwanie inwestorów do gmin”
  • Cyrus Waśkowski, Fotoreporter, Czersk, dostaje od nas zaproszenie na program e-learning „Umiejętności kierownika projektu” lub jedną z naszych gier integracyjnych a ponadto wydawnictwo „Kulinarne podróże po Europie”
  • Chrystian Tarkowski, Autor tekstów reklamowych, Wicko, zapraszamy gratisowo na trening „nowoczesne mechanizmy doskonalenia systemu logistycznej obsługi klienta” lub wyjazd team building a dodatkowo książkę „Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie”
  • Faustyn Banek, Diagnosta samochodowy, Stalowa Wola, dostaje od nas zaproszenie na trening „Efektywność osobista zasady i nowoczesne mechanizmy organizacji czasu własnej pracy” lub wybraną naszą grę szkoleniową a dodatkowo wydawnictwo „Listy”
  • Piotr Ryba, Aktor , Ciężkowice, zapraszamy gratisowo na panel moderowany „sprzedaż – nowoczesne mechanizmy i strategie obsługi klienta w praktyce” lub szkolenie integracyjne oraz publikację „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis Vol. 130 (2013)”
  • Doroteucz Nowacki, Grafik komputerowy , Mykanów, dostaje od nas zaproszenie na program e-learning „ Komunikacja dla mistrzów produkcji i brygadzistów – warsztaty” lub szkolenie team building oraz książkę „Książka multimedialna na CD-ROM w Polsce: (do 2000 roku)”
  • Natalian hachulski, Trener sportowy, Gorlice, wygrywa bilet na warsztat otwarty „optymalizowanie procesów produkcji ” lub wybraną naszą grę szkoleniową plus wydawnictwo „analizy nad nowymi ruchami religijnymi: RUNWira”