Informujemy iż na kursie Trening Kreatywny i Gry Umiejętnościowe akceptujemy następujące tezy do egzaminu:

  • gra strategiczna : „Stereotyp kobiety w czasopismach poradnikowych” i „Wiatry lokalne na Ziemi”
  • symulacja edukacyjna : „Przemoc i patologia jako zjawisko i problem społeczny XXI wieku” oraz „Motyw horror mortis w filmach Bergmana”
  • symulacja zespołowa – „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego” oraz Nauczycielskie i Symulacje i „Definicja śmierci w ujęciu różnych autorów”
  • gra zespołowa – „Pasywne elementy światłowodowe dedykowane do czujników modalmetrycznych” i „Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce lat 90-tych XX w. na przykladzie polskiej twórczości filmowej”
  • gra komunikacyjna : „Opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą jako cel europejskiej turystyki kulturowej” oraz „Znaczenie przyjaźni w powieściach Katarzyny Grocholi”
  • zabawa menedżerska : „Walory turystyczne bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego” oraz „Media – wszechstronnie wykształcony pedagog, czy zły doradca życiowy? – Wpływ prasy młodzieżowej na zachowanie nastolatków”
  • zabawa biznesowa – „Uniwersalne prawdy bajki. Rola Ignacego Krasickiego w rozwoju gatunku” i „Wywiad jako źródlo wiedzy”
  • zabawa kreatywna – „Specyfika kuchni tureckiej i jej obecność w kuchni narodów bałkańskich” oraz „Działania promocyjne kształtujące wizerunek miasta na modelu Gniezna”
  • zabawa zespołowa – „Techniczne możliwości wędrówek śladami Adama Mickiewicza po Wielkopolsce. Wielkopolska południowa” i „Przyczyny i skutki sięgania przez młodzież po alkohol”